Stephan Kilchmann
Geschäftsführer
T 062 917 60 60
E-Mail
vCard
Rudolf Kunz
Dipl. Gipsermeister
Projektleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 822 32 44
M 079 422 07 90
E-Mail
vCard
Niklas Grobert
Dipl. Stuckateurmeister
Projektleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 917 60 66
M 079 815 12 12
E-Mail
vCard
Siegfried Antal
Bauleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 917 60 60
M 079 438 41 50
E-Mail
vCard
René Riedel
Junior Projektleiter saa ag
Malen | Renovieren
T 062 917 60 67
M 079 815 18 18
E-Mail
vCard
Maurizio Melchiorri
Projektleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 917 60 60
M 079 238 95 77
E-Mail
vCard
Olaf Steiner
Dipl. Malermeister
Bauleiter wernli maler ag
Malen | Renovieren
T 044 736 40 24
M 079 815 13 13
E-Mail
vCard
Beda Koch
Dipl. Malermeister
Projektleiter wernli maler ag
Malen | Renovieren
T 044 736 40 20
M 079 815 02 02
E-Mail
vCard
Thomas Gilgen
Junior Bauleiter saa ag
Malen | Renovieren
T 062 917 60 60
M 079 815 17 17
E-Mail
vCard